Mapping projector

โปรเจคเตอร์ บนผนัง หรือ สิ่งก่อสร้าง โดยไม่ต้องใช้จอรับภาพ

การฉายโปรเจคเตอร์ บนผนังหรือสิ่งก่อสร้างนั้นๆ แทนการฉายลงบนจอรับภาพ จริงๆมีมานานแล้ว การเล่าเรื่อง ชวนให้ผู้ชมติดตามจากสถานที่จริงๆ ย่อมน่าชม น่าสนใจ เราสามารถสอดแทรก เนื้อหาให้ผู้ชม ประทันใจได้ไม่ยาก อุโบสถ วิหารเก่า กำแพงเก่าก็เล่าเรื่องได้

ปัจจุบัน โปรเจคเตอร์มีกำลังส่องสว่างสูงมาก เครื่องเดียว ก็ยังสามารถเล่าเรื่อง หรือเป็นฉากหลังได้ดี

ขอขอบคุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่อนุญาต ให้ไปทดสอบภาพ ที่หน้า วัดบวรสถานสุทธาวาส หรือ วัดพระแก้ววังหน้า เดิม
ณ เวลานั้น ต้องขอขอบคุณ บ.มิตซูบิชิ กันยงวัฒนา ที่เอาเครื่องฉายภาพ ขนาด 7000 ANSI lumens มาให้ทดสอบครับ
ทดสอบใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาด 7000 ANSI Lumens บนผนัง แทนฉากละคร ไม่ต้อง Mapping เลย ขนาดกว้างประมาณ 15 เมตร เพียงพอต่อการจัดแสงบนเวที
ทำไว้ตั้งแต่ปี 2011 แต่ตั้งสมัยทำงาน ที่ AVmaster ครับ แต่ก็ยังไว้เป็นไอเดีย ได้สำหรับ โปรเจคเตอร์ฉายผนังครับ

ปัจจุบัน ยิ่งสะดวกมากๆ เพราะเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ NEC นอกจากมีกำลังส่องสว่างสูงแล้ว รายละเอียดก็สูงตามไปด้วย และยังสามารถปรับแก้ มุมการฉายได้ อย่างสมบูรณ เพราะบางครั้ง เราไม่สามารถ ฉายตรงกลางจอ หรือกลางผนังได้

ตัวอย่างของ AV stumpfl เมื่อปี 2010

การสร้างภาพด้วยโปรเจคเตอร์ NEC ใน พิพิธภัณฑ์

วัด อุโบสถใหม่ หรือ เก่า จะเล่าเรื่อง ให้ผู้ชมจำนวนมาก เห็นภาพไปพร้อมๆ กัน อยู่ที่เรา จะจัดภาพอย่างไร ให้เข้าสถานที่ โดยไม่จำเป็นต้องมีจอรับภาพเลย

สนใจ ติดต่อ ลุงตุ๊ panom1.com
Tel. 086 095 9000