ManyThanks

ขอขอบคุณมากๆครับ

  • ปี 2522 ขอขอบคุณ ปรมาจารย์ และ รุ่นพี่ ช่างอีเล็คทรอนิคส์ ที่เทคนิคกรุงเทพ ที่ให้ความรู้เรื่อง Single Sideband , Sonar , Sounder พื้นฐาน เรดาร์ บนเรือประมง เมื่อครั้งจบ ปวส.ใหม่ๆ กับ บริษัท ป.มงคลสยาม จำกัด ซึ่งปัจจุบันปิดกิจการไปแล้ว
  • ปี 2523 ขอขอบคุณ รุ่นพี่ๆ ที่เทคนิคกรุงเทพ และทีมงานฝ่ายวิศกรรม และเพื่อนๆร่วมงาน ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ได้ให้ความรู้เรื่อง การกำกับภาพเทคนิค และความรู้เกี่ยวกับสถานีโทรทัศน์
  • ปี 2524-2526 ขอขอบคุณ พี่ๆและเพื่อนๆ ที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (ท่าหลวง) ที่ทำให้ผม มีความรู้ ด้านเครื่องมือวัดอิเล็คทรอนิคส์ ในโรงงานอุตสาหกรรม  และชีวิตแบบคนโรงงานอุตสาหกรรม มากมาย
  • ปี 2527 ขอขอบคุณ พี่ๆและเพื่อนๆ ที่ บริษัท เนชั่ลแนล เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด โดยเฉพาะพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆที่แผนก Test ที่ทำให้ผมได้ความรู้ เกี่ยวกับด้าน Digital Logic และเป็นช่วงเวลา ซึ่งเป็นต้นทางของคอมพิวเตอร์ ในเวลาต่อมา ทำให้เราไม่ตกยุคครับ
  • ปี 2528 ขอขอบคุณ ฮารุณ อิบราฮิม (ถึงแก่กรรมแล้ว) ซึ่งเป็นคนแรกๆ ที่ชักชวน ให้มาทำงานฝ่ายขายโสตทัศนูปกรณ์ ของ บริษัท โกดัก(ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณพี่ๆ ฝ่ายช่าง นับตั้งแต่คุณ คุณปรีชา คุณสราญ คุณสมบัติ คุณสุพจน์ ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้เชิงช่าง ให้มากมาย ก่อนที่จะเข้ามาเป็น Salesman ในเวลาต่อมา

ขอขอบคุณ อาจารย์สยาม เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ ที่เป็นแรงผลักดัน ให้วิชาความรู้ด้านนำเสนอ และจุดประกายความคิด เรื่อง Presentation และได้ใช้มาจนทุกวันนี้

ขอบคุณ คุณสมศักดิ์ ทวีศักดิ์ คุณนุชนารถ(พี่แอ๊ด) รัตนพิทักษ์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการฝึกอบรม และเพื่อนๆ อีกหลายคนที่ มิได้เอ่ยนาม ที่บริษัท โกดัก(ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณอาจารย์ไพบูล มุกสิกโปดก อาจารย์ สงคราม โพธิ์วิไล ที่แนะนำให้ความรู้เรื่องถ่ายภาพมากมาย อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญ อีกหลายท่าน ที่ใช้ ตำราครูพักลักจำ 

ขอขอบคุณปรมาจารย์ และรุ่นพี่ จากช่างกลปทุมวัน ที่เป็นแรงผลักดัน และให้วิชาความรู้ ต่างๆนานามากมาย แม้กระทั่งเรียนจบออกมาแล้วก็ตาม

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น 45 จากช่างกลปทุมวัน ที่ช่วยเหลือ ประคับประคอง ช่วงผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ จนสภาพกลับมาเกือบ 100% จนทุกวันนี้

ขอขอบคุณเพื่อนบ้าน ในหมู่บ้านปาริชาต 345 มากมาย ที่ให้ความช่วยเหลือ อย่างอบอุ่น ขอคุณงามความดีเหล่านี้ จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย จงมีแต่ความสขุความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไปครับ

จริงๆแล้ว ทำบล๊อกไว้หลายที่ ลบบ้างเขียนเพิ่มเติมบ้าง ตามโอกาส โดยเฉพาะเวปที่จดทะเบียน โดเมน และเช่าพื้นที่เพื่อทำธุระ

ได้อาศัย เนื้อที่ตรงนี้ ในการเขียนประสพการณ์ จากเรื่องที่ชอบ ฝากไว้ ทั้งในเชิงธุระกิจ เพื่อเป็นสัมมาชีพ และวิทยาทาน ให้ลูกๆหลานๆ หรือ ผู้สนใจทั่วไป เผื่อเราจากโลกนี้ไปแล้ว

เวปไซด์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

ลุงตุ๊ panom1.com
Line id : panom345
Tel 086 095 9000
 
Advertisement